User Tools

Site Tools


kanteffekter

Kanteffekter

(Kanteffekt,kant)

Observera att i de fall analyser tar hänsyn till omgivningarna kring en pixel, exempelvis ett medelvärde för en box på 3×3 pixlar, eller ett objekt så uppstår nästan alltid oönskade effekter längs kanterna av det område där analysen utförs.

Tänk därför på att det område som analyseras är större än området som är intressant (studieområdet). Denna “buffermån” som går utanför själva studieområdet måste vara minst lika stor som den största omgivningen som analysen tar hänsyn till.

Exempelvis om ni vill veta vilka områden inom studieområdet som ligger inom 500 meter från ett hus så måste man ta med även husen som ligger upp till 500 meter från studieområdets kant att göra buffrar kring.

kanteffekter.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1