User Tools

Site Tools


geographical_data_datakaellor

Geographical data (datakällor)

On this page you can find links to geographical data. The links are divided into geographical areas and categorised using the icons described below.

På denna sida finns allehanda länkar angående geografisk data (digital såväl som tryckt). Länkarna är kategoriserade efter geografiska områden och med hjälp av ikonerna som listas nedan är det tänkt att det skall vara enklare att hitta det som söks.

Digital map: Digital karta eller annan form av klassificerad geografisk data

Aerial photography/Satellite imagery: Flyg eller satellitbilder

Imagery useful for remote sensing: Flyg eller satellitbilder lämpade för datorstödd fjärranalys

Historical maps: Historiska kartor

Possible to download: Möjlighet att ladda ned data

Map on paper: Fysisk karta (exempelvis tryckt på papper)

Statistics: Statistisk data vilka kan kopplas till geografiska områden

Geodata portals
The World
Digital Globes
Africa

Nordiska Afrikainstitutet har gett ut skriften Att studera Afrika: vägar till källorna ((2004) med ett kapitel med tips angående kartor över Afrika.

Map Library, administrative boundaries

I The Nordic Africa Institute library in Uppsala has a collection of maps of Africa. There can also statistical publications be found.

Afriterra Historical maps of Africa

Antarctica
Asia

China

Europe

Denmark

Kort på nettet Kort & Matrikelstyrelsen, Miljøministeriet

Finland

Norway

Kart i skolen

Norgeskart Statens kartverk

Sweden

Geografiska Sverigedata Lantmäteriets kartor för hela Sverige

Geobibliotekets kartavdelning vid Stockholms universitet har en stor samling kartor över Sverige utgivna från 1800 talets mitt och framåt. En förteckning av samlingarna finns här.

Kartskåpet The Geolibrary and The Geo Data Unit, Stockholm University

GIS services provided by the County Administrative Boards ((''Länsstyrelsernas GIS tjänster'')

Vattenkartan Vattenmyndigheterna ((Water)

Kartor och GIS Office of Regional Planning, Stockholm County Council ((Stockholms läns landsting ((Tillväxt, miljö och regionalplanering))

Roads in Sweden ((''Information om vägar'') Trafikverket ((the Swedish Transport Administration)

Nationella satellitdatabasen Saccess Metria

KartagoWeb Stockholms stadsbyggnadskontor

hitta.se

eniro

Historical maps Lantmäteriet

Historical maps ((''Sveriges äldsta storskaliga kartor'') National Archives ((Riksarkivet)

Fornsök The Archaeological Sites and Monuments database ((Riksantikvarieämbetets register över fornlämningar)

Krigsarkivets kartor och ritningar National Archives ((Riksarkivet)

Statistikdatabasen SCB ((Statistiska centralbyrån, Statistics Sweden)

Maps with administrative borders ((''Koordinat och kartfiler med län och kommunindelning'') SCB ((Statistiska centralbyrån, Statistics Sweden)

North America

GeoGratis Natural Resources Canada ((NRCan)

Map Locator Topographical maps of USA from USGS

Oceania

Digital Topographic Data Australia's National Mapping Agency

South America
Oceans

Version 5 and later of Google Earth shows the topography of the ocean floor.

geographical_data_datakaellor.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1