User Tools

Site Tools


hydrologiska_analyser_i_arcgis_10

Hydrologiska analyser i ArcGIS 10

Hydrologi handlar om att vattens kretslopp, något som påverkas av landskapets former och beskaffenhet. I ArcGIS 10 finns verktygen för hydrologiska analyser i:

ArcToolbox » Spatial Analyst Tools » Hydrology

Högerklicka på de olika verktygen och välj Help för att läsa om vad man har dem till, men för att exempelvis dela in ett landskap i olika avrinningsområden * så gör du enligt följande:

Det behövs en digital höjdmodell((DEM). Verktyget Flow Direction används för att med höjdmodellen som surface raster räkna ut ett flow direction raster som anger åt vilket håll vattnet från varje cell borde rinna ((helt enkelt lutningsriktningen). Sedan används verktyget Basin som använder det skapade flow direction raster för att skapa ett raster där varje värde motsvarar ett avrinningsområde.

Figuren nedan visar avrinningsområdena i området runt Kebnekaise med höjdkurvor pålagda.

* Ett avrinningsområde är ett område som har ett gemensamt utlopp eller uppsamlingsplats för det vatten som rinner omkring i samband med nederbörd eller dylikt.

hydrologiska_analyser_i_arcgis_10.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1