User Tools

Site Tools


bebyggelsedata

Bebyggelsedata

Dataresurser

GSD

  • BY Ytskikt med byggnader
  • BS Punktskikt med bebyggelsesymboler
Analys av bebyggelsedata

Befolkningsprognos

Förändring över tid

Närhet till byggnader Buffer via väg Vägdata

Siktanalys i bebyggda områden

DEM

Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10

Visualisera bebyggelsedata

Uppbyggda områden

Enskilda byggnader

tredimensionellt

Google SketchUp

Google Earth

bebyggelsedata.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1