User Tools

Site Tools


fastighetskartan

Fastighetskartan

Fastighetskartan är en ekonomisk karta och ersatte Gula kartan. Kartan trycks i skala 1:12 500. Den är den mest detaljerade av alla allmänna kartor. 2007 infördes det nya referenssysstemet Sweref 99 och därmed också ett nytt kartbladssystem. Manér och utförande liknar den Gula kartan. Kartorna trycks i formatet 80×40 cm. Kartan har en flygbild som grund, vilket är gröntonat i skogsmark och gultonat i åkermark, precis som den äldre Ekonomiska kartan. Olika orangea och bruna toner används för flygbilden i tätbebyggt område och grått för industriområden, vilket ger en livlig kartbild. Fastighetsbetecknigar och fastighetsgränser samt fornlämnigar är tryckta i svart.

Kartan trycks inte upp utan ges ut som print on demand, vilket gör att den är aktuell.

Man kan läsa mer om kartan på Lantmäteriets hemsida om Fastighetskartan.

För information om den digitala vektorversionen se: GSD Infoblad

För en översikt av alla Lantmäteriets kartor se sidan om lantmäteriets kartor.

fastighetskartan65g7gn_20120612.jpg

Kartan som printats 20120612 har köpts i butik, men det normala är att man beställer en karta som man är intresserad av. Fastighetsbeteckningarna är lite svåra att se i detta utsnitt. Traktnamnet Rörby har exemplevis sin beteckning 1:1 i marginalen. Samma sak gäller ortnamn, som numera kan klippas i en kartbladskant. Det är en bieffekt av ett tänkt friare kartutsnitt som kunde kan beställa. Den tid och omsorg som lades ner tidigare på kantinformation och kartografisk design finns inte idag.

fastighetskartan.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1