User Tools

Site Tools


sgu

SGU

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har producerat kartor och rumslig information om geologi och kvartärgeologi sedan 1858. SGU har gett ut en rad olika kartserier och senare digitala data. Den mest spridda är troligen jordartskartan Serie Ae, som är resultatet av en mycket noggrann fältinventering där landets jordtäcke beskrivs.

sguae6_10fnv.jpg

SGU Ae6 (10FNV)

Kartorna som producerades är baserade på de allmänna kartorna, dvs de topografiska kartorna, men där huvuddelen av informationen rensats bort till förmån för de färglagda teman man vill lyfta fram.

Mer information kan återfinnas på SGU:s hemsida

sgu.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1