User Tools

Site Tools


arctoolbox_i_arcgis_10

ArcToolbox i ArcGIS 10

ArcToolbox är verkygslådan som innehåller de analysverktyg som finns att tillgå i ArcGIS 10. Verktygslådefönstret döljs eller tas fram genom att uppe i menyn välja:

Window - ArcToolbox

De flesta verktygen arbetar på ett helt eller flera hela lager för att sedan skapa ett eller fler nya. Med hjälp av funktionen ''Select'' kan utvalda delar av ett lager användas i verktyget.

Ibland kan informationsrutan Tool Not Licensed dyka upp när verktyg försöker öppnas, instruktioner för att åtgärda detta finns här.

Instruktioner om hur man skapar egna verktygslådor med egenkonstruerade verktyg finns här:

Att hitta i ArcToolbox

Verktygen ligger sorterade efter kategorierna här nedan. Det är framförallt kategorierna Analysis Tools ((för vektordata) och Spatial Analysis Tools ((för rasterdata) som innehåller analysverktygen. Men botanisera gärna i de andra också. En guide till ArcToolbox i ArcGIS 10 finns i ArcGIS Resource Center

arctoolbox_i_arcgis_10.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1