User Tools

Site Tools


mapbasic

MapBasic

MapBasic är ett programmeringsspråk, som kan liknas vid Basic, men som fungerar tillsammans med MapInfo Professional. Man kan se MapBasic koden genom att öppna MapBasic window i MapInfo Professional. Det går att skriva in kod direkt där om det är något enkelt man vill göra, men vanligare är att man skapar en exekverbar fil ( * .mbx). Dessa MBX:er kan sedan genomföra i princip alla analyser och operationer som MapInfo kan. Det går vidare att ändra hela programmets utseende i form av menyer m.m., främst använt för att anpassa GUI för mindre vana grupper av användare. MapBasic fungerar inte utan MapInfo Professional installerat på datorn. Källkoden finns i filer som heter * .mb, dessa är inte exekverbara.

MBX:er som olika användare skapat finns ofta att hämta hem på Internet. Det kan handla om att exportera till ett visst format, göra en beräkning eller något annat. Dessa fungerar då som extensions/Tools i MapInfo.

Se vidare på MapInfo:s hemsida om MapBasic

mapbasic.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1