User Tools

Site Tools


editera_i_mapinfo

Editera i MapInfo

Editera lager i MapInfo

Vanligtvis går det alldeles utmärkt att visa geografisk data i dess orginalformat (exempelvis shapefiler) i MapInfo. Däremot kan det bli problem om de ska editeras. För att editera ett lager i MapInfo välj » Map » Layer control. En flik/meny dyker upp där alla lager syns. För att göra ett lager editerbart, klicka mapinfoeditableicon.jpg.

mapinfodrawtoolbar.jpg När ikonen lyser är lagret editerbart. Om lagret är av fel format och inte går att klicka i behöver du konvertera filen. Läs om filkonvertering i Mapinfo här.

För att digitalisera med hjälp av ritverktygen, aktivera Draw toolbar för att börja editera under Options » Toolbars och bocka för Drawing.

editera_i_mapinfo.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1