User Tools

Site Tools


konvertera_x_och_y_koordinater_till_linjer_i_vektorformat

X och Y koordinater till linjer

(Koordinat,XY,linje,vektor,konvertera)

För att konvertera X och Y koordinater till en linje i vektorformat används Toolbox » Features » XY to line. Specificera vilken tabell som innehåller X och Y koordinaterna, vilka koordinatpar som är linjens början och slut, välj målmapp och tryck ok.

konvertera_x_och_y_koordinater_till_linjer_i_vektorformat.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1