User Tools

Site Tools


terrangskuggning_med_arcgis_10

Terrängskuggning med ArcGIS 10

Terrängskuggning (eng. hillshade) är ett effektivt sätt att till kartläsaren förmedla information landskapets topografi där detta inte måste göras så exakt utan mer ge en känsla av var det är bergigt och dylikt. Viktigt är dock att belysningen som skapar skuggan skapas från en tänkt ljuskälla (solen från nordväst, annars är det lätt att missuppfatta bilden. Se exempelvis bilderna nedan som föreställer samma område (Kebnekaise med omgivning) men där den vänstra är belyst från nordväst och den högra från sydost.

Verktyget för att skapa terrängskuggning finns i ArcToolbox:

ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > Surface > Hillshade

terrangskuggning_med_arcgis_10.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1