User Tools

Site Tools


jpeg

JPEG

JPEG med ändelserna * .jpg eller * .jpeg (Joint Photographic Experts Group) är ett filformat för rasterdata som tar upp relativt lite lagringsutrymme men genom sin komprimering kan tappa bildkvalitet i ganska stor utsträckning ((beroende på komprimeringsgrad). Filformat som exempelvis TIFF bevarar bildkvaliteten bättre men tar samtidigt mer plats. En JPEG kan georefereras i ett GIS med en World fil som har filändelsen * .jgw

Se översikt om GIS filformat.

Lär dig mer om datastruktur och filtyper med QUIZ!

jpeg.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1