User Tools

Site Tools


huvudsidor

Huvudsidor

Det finns flera sätt att hitta information i Gisela. Det vanligaste är att söka efter en viss företeelse. Systemet söker på ord på alla sidor i Gisela. Ett annat sätt är att använda kategorierna som alla sidor är klassade i för att hitta information. Ett tredje sätt är att utnyttja några av de ingångar där vi samlat information som kan behövas när man vill genomföra exmepelvis ett GIS projekt. Några saker har varit så omfattande att de getts egna huvudsidor.

Här finns samtliga huvudsidor och ingångar i Gisela. Den första handlar om Geografiska informationssystem generellt och sedan följer GIS projekt, som består av datafångst, analys och presentation. Datafångst kan delas upp på Lantmäteriets kartor, äldre kartor och filformat. För presentation finns en särskild del om tematiska kartor. Klicka på ikonerna nedan för att gå vidare till de olika huvudsidorna.

huvudsidor.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1