User Tools

Site Tools


arcgis

ArcGIS

ArcGIS är ett paket av GIS programvaror (exempelvis ArcMap, ''ArcCatalog'', ArcGlobe och ArcScene) från ESRI ((Environmental Systems Research Institute).

ArcGIS Desktop hjälp för senaste versionen

ESRI:s ArcGIS Resource Center för ArcGIS 10.0 och ArcGIS 10.1 är en innehållsrika källor till praktiska tips vad gäller ArcGIS.

Ta reda på vilken version du har av ArcGIS genom att i programmet välja:

Help - About ArcMap…

I rutan som kommer upp anges vilken version du använder.

Tips för hur man kommer igång med ArcMap finns här. På Gisela finns även diverse andra praktiska tips. Länkar till dessa ArcGIS tips men även till ArcGIS Resource Center är markerade med symbolen nedan:

En lista med de sidor som innehåller sådana tips finns här.

arcgis.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1