User Tools

Site Tools


topografisk_karta

Topografisk karta

En topografisk karta är en karta som redovisar topografi, vanligtvis i form av höjdkurvor. Kartorna redovisar oftast vägar, bebyggelse och markanvändning. Bakgrunden till de topografiska kartorna i Sverige är militär. Den äldsta typen är generalstabens topografiska karta med start 1826 och sista bladet färdigställdes 1971. Denna karttyp hade inte höjdkurvor utan backstreck. Senare kom den att övergå till den karttyp som kom att kallas enbart “topografiska kartan”, denna gång med höjdkurvor. Under 1980 talet omskapades Lantmäteriet sina kartor i det så kallade designprogrammet och färger tilldelades alla karttyper. Den topografiska kartan kom då att benämnas Gröna kartan. Under 2000 talet döptes den om till Terrängkartan.

Kartan visar en sovjetisk topografisk karta över Jerusalem. Kartbladet Amman.

topografisk_karta.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1