User Tools

Site Tools


skala

Skala

Skala är det som gör det möjligt att på en karta inrymma platser från en yta, vilken egentligen upptar en större yta än själva kartan.

Tre vanliga sätt att förmedla skalan i en karta

Skalan kan beskrivas på formen:

(2 cm på kartan motsvarar 1 km i verkligheten)

Vanligt förekommande är dock att förhållandet mellan ett avstånd på kartan och i verkligheten beskrivs som ett bråk:

(2 cm / 1 km = 2 cm / 100 000 cm = 1 / 50 000 (eller mer vanligt skrivet som 1:50 000) )

En skalstock (eller skalstreck) är ytterligare ett sätt att berätta för kartläsaren vilken skala som är i kartan. Skalstocken mäter helt enkelt upp en sträcka på kartan och anger hur långt sträckan motsvarar i verkligheten (se figuren nedan).

För kartor som skall publiceras digitalt eller som av annat skäl kommer att genomgå någon typ av förstoring eller förminskning, är skalstock i princip det enda sättet att ange skalan korrekt. Detta eftersom skalstocken förstoras och förminskas i samma grad som kartan. Viktigt är dock att eventuell omskalning sker lika mycket åt alla ledder.

Länkar till beskrivningar för hur man skapar en skalstock (eng. scale bar) i olika programvaror finns här nedan.

Att förmedla skalan i världskartor

Skalan i världskartor är betydligt mer problematisk än för storskaliga kartor. Beroende av vilken projektion kartan är baserad på varierar skalan över kartbilden. I de allra flesta projektionerna för världskartor varierar dessutom skalan olika i nord sydled och i ost västled. Ett sätt många gör för att försöka kringgå problemet är att ange enbart skalan vid Ekvatorn. En sådan angivelse kan givetvis vara korrekt, men misslyckas med att förmedla skalan i hela kartbilden.

Ett alternativt sätt att förmedla skalan i en världskarta är att ange skalan för varje breddgrad. För att detta skall vara relevant måste skalan vara konstant längs varje breddgrad och lika stor i nord sydled som i ost västled. Med andra ord fungerar detta sätt att ange skalan enbart för Mercators projektion. Hur detta kan se ut visas i figuren nedan.

Observera att detta sätt att redovisa skalan i en världskarta är komplett på så vis att skalan är redovisad i hela kartbilden. Dock går det inte att enbart utifrån detta mäta eller uppskatta alla avstånd.

Storskalig och småskalig samt generaliseringsnivå

Storskalig och småskalig är två begrepp som brukar användas för att beskriva en kartas skalnivå. En storskalig karta förstorar landskapet mer än en småskalig, men det finns ingen exakt gräns för vilka kartor som är storskaliga och vilka som är småskaliga.

kartskala.jpg

Precis som figuren ovan visar så hänger skalan ihop med nivån av generalisering. Ju storskaligare desto mer förstorat och fler detaljer kan visas.

Nedan visas byggnaderna från en del av Frescati så som det framställs i vektorlagerna från tre av Lantmäteriets kartor hämtade från Digitala kartbiblioteket. Se hur generaliseringsnivån förändras för de olika skalorna kartorna är tänkta att användas för. I tabellen under kartbilden redovisas hur generaliseringen påverkar byggnaderna Södra husen, Geovetenskapens hus (förutom Y huset) och Y huset. Att de geografiska objekten förändrar form brukar benämnas geometrisk generalisering.

Karta Färg Skala Södra husen Geovetenskapens hus Y-huset
Fastighetskartan Gul 1:12 500 polygon polygon polygon
Terrängkartan Grön 1:12 500 polygon polygon polygon
Vägkartan Röd 1:100 000 polygon punkt obefintlig
skala.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1