User Tools

Site Tools


gula_kartan

Gula kartan

I samband med det så kallade designprogrammet under 1980 talet kom den Ekonomiska kartan att döpas om till Gula kartan. Den gavs då ut i skala 1:20 000 istället för den tidigare versionen som var i 1:10 000. Det blev också nödvändigt att göra nya kartbladsindelningsystem. Man biibehöll storrutorna, men kartbladsindelningen för de numera avlånga kartbladen var tvugna att göras om. Kartbladen kunde också göras lite mer anpassade. Manéren förändrades till denna version, delvis på grund av ändrad kartskala. Flera färger kunde också läggas till exemplevis vatten gjordes blått, det var tidigare bara en flygbild ((som var grönfärgad). Kartan ersattes av Fastighetskartan

gulkakartan_6b_69.jpg

Gula kartan 6B69

Gula kartans baksida med information
Baksidan av den gula kartan samma som ovan 6B:69 kunde förses med lokalinformation, sevärdheter, historia m.m.
Gula kartan kallades på omslagssidan för “Hembygdens karta med flygfoto, namn, gränser, hus, stigar och åker”

gula_kartan.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1