User Tools

Site Tools


fjallkartan

Fjällkartan

Fjällkartan har terrängskuggningar och speciell information för vandringsleder och skoterleder. Kartan har getts ut i olika versioner i skala 1:100 000 över den svenska fjällvärlden.

Teckenförklaringen finns på Lantmäteriet

För en översikt av alla Lantmäteriets kartor se sidan om lantmäteriets kartor.

Fjällkartans framsida från 1990 (den följer då det så kallade designprogrammet), men har inte fått namnet lila kartan utan behöll namnet fjällkartan.

fjallkartan.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1