User Tools

Site Tools


rasterdata

Rasterdata

(raster)

I ett raster med geografisk data är bildrutan eller pixel (picture element) den lägsta nivån för information. Den motsvarar ett område och ges ett värde beroende hur området klassificerats eller beroende av någon mätbar kvantitet för det området. I exempelbilden nedan har pixlarna delats in i de fyra typerna stig, träd, vatten och annat.

Pixlarna kan ha kvantitativa värden som:

De kan också vara klassindelande, exempelvis:

  • Inom hundra meter från vägen eller ej
  • Inom synhåll från vägen eller ej
  • Område med lutning över 20 grader eller ej

Datstrukturen kan se olika ut i skilda rasterformat, men ofta börjar värdena i övre vänstra hörnet, där finns kolumn 0 och rad 0. Det innebär att rasterbilder inte sällan har ett internt system för att ge värden på pixlarna och ett system för att placera dem i en projektion och ett koordinatsystem.

Lär dig mer om datastruktur och filtyper med QUIZ!

Filformat för rasterdata

Nedan följer några filformat för rasterdata.

Andra former av geografisk data

Vid sidan av rasterdata är vektordata den andra huvudsakliga dataformen för geografisk data som används i GIS. Nedan visas samma område som i tidigare bild men som vektordata.

Konvertera från raster till vektorformat

Konvertera från vektor till rasterformat

Analysmetoder i rasterformat

rasterdata.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1