User Tools

Site Tools


table_of_contents_i_arcgis_10

Table of Contents i ArcGIS 10

Table of Contents är den lista som i ArcGIS 10 visar de lager som har lagts in eller skapats.

Listan kan tas fram och döljas genom att uppe i menyn välja:

Window > Table Of Contents

Användningsområdena för de fem ikonerna i listans ovankant beskrivs i tabellen nedan:

List By Drawing Order: Visar i vilken ordning olika lager ligger. Högst upp är den som ligger överst och sedan döljs de bakom varandra i fallande ordning. Dra och släpp så att de ligger i önskad ordning. Klicka bort bockarna i rutorna för de lager du vill dölja.

List By Source: Visar lager kategoriserade efter var filen ligger sparad. Klicka bort bockarna i rutorna för de lager du vill dölja.

List By Visibility: Uppdateras automatiskt utifrån vilka lager som syns mest för stunden.

List By Selection: Klicka bort bockarna i rutorna för de lager du inte vill kunna markera.

Options: Inställningar

Mer om Table of Content på ArcGIS Resource Centre.

table_of_contents_i_arcgis_10.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1