User Tools

Site Tools


arccatalog

ArcCatalog

ArcGIS har en egen “utforskare” som heter ArcCatalog. ArcCatalog används för att organisera och hantera data i ArcGIS kartprogram.

I ArcGIS kartprogram ArcMap, ArcScene och ArcGlobe finns praktiska genvägar till ArcCatalog, se efter denna ikon

ArcCatalog visar olika typer av data som används inom dessa program; rasterdata och vektordata men även geodatabaser, excelfiler, script m.m. I ArcCatalog kan man utforska filernas och databasernas metadata genom de olika flikarna (Contents, Preview och Description) och via högerklick » Properties.

Data presenteras enligt en trädstruktur. Till vänster i fönstret visas katalogstrukturen i Catalog Tree och under Folder Connections visas de kataloger som kopplats till programmet. Till höger i fönstret visas innehållet i den valda katalogen.

Läs mer om funktioner i ArcCatalog via ArcGIS Help 10.1.

arccatalog.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1