User Tools

Site Tools


tabell

Tabell

En tabell delar in sitt innehåll i rader (horisontella) och kolumner (vertikala). Ibland (särskilt inom matematiken) brukar man benämna en tabell som en matris.

rad 1, kolumn 1 rad 1, kolumn 2
rad 2, kolumn 1 rad 2, kolumn 2
rad 3, kolumn 1 rad 3, kolumn 2
rad 4, kolumn 1 rad 4, kolumn 2

I GIS sammanhang kan tabeller (så som register) utgöra datakällor om raderna går att koppla till koordinater eller rumsliga områden. Mer om hur man använder data från tabell här

Tabeller kan även utgöra den databas som lagrar den attributdata som hör till vektordata. Hur du kommer åt att studera denna tabell med attributdata beskrivs via länken nedan:

Ytterligare ett användningsområde för tabeller inom GIS är att skapa en tabell genom kvantifiering. En sådan tabell kan användas som presentation som den är eller göras mer visuell genom att skapa ett diagram eller en tematisk karta.

tabell.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1