User Tools

Site Tools


visuell_hierarki

Visuell hierarki

Visuell hierarki går förenklat ut på att skapa djup i en tvådimensionell karta. Att skapa en visuell hirarki i en karta är grundläggande för att den skall bli enkel att läsa. Genom att använda olika linjestorlekar, färger och skrafferingar kan olika saker betonas i kartbilden. Vissa objekt kan placeras i bakgrunden medan andra lyfts fram. I en vägkarta betonas således vägar och i en tematisk karta det man vill visa.

Mer att se finns här

visuell_hierarki.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1