User Tools

Site Tools


fjarranalys

Fjärranalys

Fjärranalys handlar om att analysera…

Manuell bildtolkning

581200x6600200_2010_farg_ql.jpg

Datoriserad fjärranalys

Ett sätt att med datorns hjälp tolka flyg eller satellitbilder

581200x6600200_2010_infrarott_ql.jpg

Läs mer om Image Classification i ArcGIS Resource Center.

Boktips

Att hitta data att fjärranalysera

För manuell bildtolkning är Google Earth en möjlig dataresurs. I Google Earth kan objekt som identifieras och klassificeras markeras som punkter, linjer och polygoner, något som beskrivs närmare hur det går till via länken nedan:

Fler källor till flyg och satellitbilder finns markerade med ikonen i listan med data per geografiskt område. Vad gäller datoriserad fjärranalys så är dessa också markerade med ikonen .

fjarranalys.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1