User Tools

Site Tools


teckenforklaring

Teckenförklaring

(Teckenförklaring)

En teckenförklaring (eng. Legend) förklarar de symboler (tecken) som används i kartan (se figuren nedan).


Del av världskarta med tillhörande teckenförklaring

Länkar till teckenförklaringar

Teckenförklaringar för lantmäteriets kartor hittar du här.

Orienteringsförbundets kartnorm med tillhörande teckenförklaring för orienteringskartor hittar du här.

Att skapa en teckenförklaring

Länkar till beskrivningar hur man skapar en teckenförklaring till sin karta i olika programvaror finns här nedan:

teckenforklaring.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1