User Tools

Site Tools


skapa_vektordata_i_mapinfo_10

Skapa vektordata i MapInfo 10

(Skapa,vektordata,Mapinfo)

För att skapa en ny tabell med vektordata väljer man File > New Table…

I fönstret som dyker upp väljer man att antingen lägga till tabellen till ett nytt kartfönster, i ett befintligt kartfönster eller bara som en ny tabell (Open new browser, Open new mapper, Add to current mapper). Sedan kan man specificera vilken tabellstruktur man vill ha. Här kan man alltså kopiera en befintlig tabell, där samma rader och kolumner läggs till fast utan informationen, eller skapa en ny struktur manuellt. Klicka Create.

I nästa dialog syns tabellstrukturen för den nya filen. Har man inte valt att kopiera en annan tabell kommer dialogen var tom. Har man använt en befintlig struktur syns kolumnerna här. För att lägga till kolumner klickar man på Add field och bestämmer namn och datatyp. Glöm inte att bestämma projektion, vilket görs genom att klicka på Projection.

skapa_vektordata_i_mapinfo_10.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1