User Tools

Site Tools


network_dataset

Network dataset

(Nätverksanalys,ArcGIS)

Network dataset

För att kunna genomföra en nätverksanalys behöver vägdatan i fråga vara strukturerad på ett särskilt sätt. Ofta krävs någon typ av attributdata rörande motståndet (impedance) som finns i nätverket, ofta i form av tid eller längd. Impedancedata kan enkelt läggas till i en vägfil innan man bygger nätverket. Läs om att lägga till attributdata och att beräkna längd och ytor på geografiska objekt.

Om man vill ha flera linjer, som tunnelbanor, busslinjer, motorvägar i ett nätverk men att de ligger i separata shapefiler skapar man med fördel ett dataset i en personal geodatabase först inom vilket man sedan skapar ett network dataset. På så sätt kan flera linjefiler ingå i samma nätverk och dess inbördes relationer på förhand definieras.

För att skapa ett nytt dataset, högerklicka på personal geodatabase > new feature dataset. Importera sedan de filer som ska ingå i nätverket genom att högerklicka > import feaurese (multiple). Högerklicka igen för att skapa ett nytt nätverk > New > Network Dataset. I de nästföljande stegen kan man välja vilka filer som ska ingå i nätverket, om man vill lägga till höjddata (vilket kan vara intressant för att koppla tunnelbanestationer till gator, särskilja viadukter etc.), vilket attribut som ska tjäna impedance och så vidare.

network_dataset.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1