User Tools

Site Tools


sweref99

Sweref 99

Sweref 99 är det gällande projektionen, geodetiskt datum och därmed sammanhängande koordinatsystemet (se mer om kartprojektioner). Den ersatte RT90. Det liknar UTM systemet. Projektionen är en Transversal Mercator. Elipsoiden är GRS80. Det finns en projektion som berör hela landet. Den benämns “Sweref 99 TM”. Där är medelmeridianen 15 grader öster om Greenwich, dvs rakt genom mitten av Sverige. Det gör att det inte blir så stora fel, men längst från medelmeridianen blir det påtagliga effekter. Därför finns det också 13 olika lokala system anpassade efter de olika regionerna. Varje sådan delprojektion har en egen medelmeridian (se tabellen nedan).

projektionsparametrar_sweref.jpg

Förutom att det är olika medelmeridianer, vilket anges i namnet av projektionen så har de också ett annat koordinatsystem se kolumnen E tillägg. Moderna GIS program kan hantera de olika projektionerna i Sweref 99 och transformera mellan dem. Till Sweref 99 skapades en ny kartbladssystem eller indexsystem.

Se vidare på Lantmäteriets hemsida om Sweref 99

sweref99.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1