User Tools

Site Tools


join_from_a_table_med_arcgis_10

Join from a table med ArcGIS 10

I ArcGIS 10 används verktyget Join för att koppla samman data i en tabell (i detta exempel en Excel fil) med geografiska objekt (i detta exempel polygoner i en Shape fil). Hur man öppnar filer i ArcGIS beskrivs via följande länk:

Figuren nedan visar de två filerna (Shape filen är de tre filerna med ändelserna dbf, shx och shp)).

join1.jpg

En förutsättning för att kunna koppla samman de data som finns i Excel filen med den lägesinformation i form av exempelvis punkter eller polygoner som Shape filen innehåller är att det finns någon nyckelkolumn i Excel filen som använder samma benämning för platserna som någon av kolumnerna som utgör Shape filens attributdata. I detta exempel är det alltså kolumnerna Namn och Land som kan användas för att koppla samman de två filernas data.

Koppla samman tabellerna gör man genom att högerklicka på kartlagret i Table of Contents. Välj sedan:

Joins and Relates > Join…

Välj sedan i fönstret som kommer upp:

#Kartlagrets nyckelkolumn
#Lagret du vill koppla mot kartlagret samt
#Det lagrets nyckelkolumn

Klicka på OK

join2.jpg

Om informationen skall presenteras visuellt kan en tematisk karta vara lämpligt. En proportionerlig symbolkarta visas här för att illustrera hur en sådan karta skulle kunna se ut.

join3.jpg

Tips för hur man skapar en tematisk karta i ArcGIS 10 finns via följande länk:

join_from_a_table_med_arcgis_10.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1