User Tools

Site Tools


modelbuilder_och_egen_toolbox_i_arcgis_10

ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10

Skapa din egen Toolbox

ArcCatalog

Hitta plats

New > Toolbox

Högerklicka rubriken ArcToolbox högst upp i ArcToolbox och välj:

Add Toolbox…

Leta upp den verktygslåda du skapat och öppna den.

Nu finns din verktygslåda

Skapa modeller i din Toolbox

Högerklicka på din Toolbox och välj:

New > Model…

Buffer

Den kan nu

Mer...
modelbuilder_och_egen_toolbox_i_arcgis_10.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1