User Tools

Site Tools


vektor_till_raster_i_idrisi_taiga

Vektor till raster i IDRISI Taiga

(konvertering,raster,vektor)

Konvertering av data från vektorformat till rasterformat eller från rasterformat till vektorformat med IDRISI Taiga görs med verktyget:

Reformat > RASTERVECTOR

vektor_till_raster_i_idrisi_taiga.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1