User Tools

Site Tools


interpolering

Interpolering

Interpolering handlar om att med den data som redan är känd skapa ungefärlig data för övriga tider och/eller platser. Filmen nedan beskriver hur ett sådant förfarande kan gå till.

https://www.youtube.com/watch?v=fh254I2_GC8

Interpoleringsverktyg i ArcGIS 10 finns att hitta i:

ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > Interpolation

Mer om interpolation med ArcGIS på ArcGIS Resource Centre

interpolering.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1