User Tools

Site Tools


triangulering

Triangulering

Triangulering handlar vad gäller positionering om att kunna bestämma en plats läge i relation till andra kända platser utan att mäta avståndet till dem, utan istället genom att mäta vinklar.

(Begreppet triangulering används också för att beskriva hur slutsatser eller information kan stärkas genom att flera olika källor eller metoder visar samma sak.)

Det finns olika sätt att triangulera exempelvis med kompass där vinklar mäts relativt norr eller med teodolit där vinklar mäts relativt riktningar mot kända synliga punkter. Båda dessa metoder bygger på att det finns minst två punkter med känt avstånd att utgå ifrån (exempelvis triangelpunkter eller punkter vars avstånd man själv mätt upp).

En totalstation mäter både vinkel och avstånd, varför inget behov av ett känt avstånd finns.

Triangulera med kompass

triangulering.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1